Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2016


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf č. L.5 Vývoj počtu zaměstnanců (fyzické osoby) a průměrné mzdy v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci v Karlovarském kraji v roce 2016 PNG

Zveřejněno dne: 05.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.