Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2017


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf č. L.5 Meziroční změna průměrného evidenčního počtu zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v průmyslových podnicích podle krajů ČR PNG

Zveřejněno dne: 04.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.