Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2015


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf L.4 Změna počtu zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů ČR PNG

Zveřejněno dne: 04.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.