Kultura zaměstnávala více než 200 tisíc osob

 

3. června 2021

V posledním předcovidovém roce pracovalo v Česku v oblasti kultury 209 tis. osob, z tohoto 80 tis. podnikatelů. Kultura se podílela na celkové zaměstnanosti téměř 4 % a průměrná mzda zde byla o 3,7 % nižší než v celé ekonomice.

V Česku se v roce 2019 věnovalo kulturním a tvůrčím povoláním 129 tisíc osob. V kulturních organizacích pak pracovalo dalších přibližně 80 tisíc osob, které vykonávaly jiné než kulturní či tvůrčí povolání. Z celkového počtu 209 tis. osob bylo 103 tis. osob zaměstnáno na plný pracovní úvazek a 25 tis. osob na úvazek částečný či formou dohody. Zbylých 80 tis. osob tvořili podnikatelé v kultuře a téměř tisíc osob pracovalo jako pomáhající rodinní příslušníci.

„Oblast kultury se v roce 2019 podílela na celkové zaměstnanosti přibližně 4 %. Průměrná mzda v kultuře dosáhla v posledním předcovidovém roce 32,8 tis. korun a ve srovnání s průměrnou mzdou v celé ekonomice, která činila 34,1 tis. korun, byla o 3,7 % nižší,“ říká Milan Dedera z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Do oblasti kultury jsou zahrnuta jak tradiční umělecká povolání, například hudebníci, tak tvůrčí povolání jako designéři či architekti. Do statistik jsou započteni také pracovníci v kulturních organizacích, kteří se věnují jiným než kulturním a tvůrčím povoláním, tedy například účetní v divadle.

Další informace o ekonomických aspektech oblasti kultury naleznete v aktuální publikaci Výsledky účtu kultury, kterou vydal Český statistický úřad ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz  | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz210603_kultura_zamestnavala_vice_nez_200_tisic_osob.docx
  • Vyjádření Milana Dedery z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ
    (soubor mp3)