Kriminalita v ČR a EU - (2011–2021)

 
Kód: 080009-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jitka Wichová
E-mail: jitka.wichova@czso.cz

Celá publikace ke stažení (2,7 MB) PDF
Všechna data publikace (1,5 MB) ZIP

Textová část      
1. Úvod, Metodika PDF
2. Analytická část PDF
3. Seznam tabulek PDF

Tabulková část      
Všechny tabulky publikace Excel
1 Celková kriminalita Excel
2 Násilná kriminalita Excel
3 Mravnostní kriminalita Excel
4 Majetková kriminalita Excel
5 Ostatní kriminalita Excel
6 Zbývající kriminalita Excel
7 Hospodářská kriminalita Excel
8 Vybrané trestné činy v mezinárodním srovnání Excel
9 Vybrané ukazatele trestního systému v mezinárodním srovnání Excel

Zveřejněno dne: 09.01.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.