Kontakty ENERGO 2021

 

Kontakty

       

Pracoviště

Jméno

Mail

Telefon

Metodické záležitosti - definice, postupy dotazování atd.

Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10
Útvar 5103

Ing. Zbyněk Štech

energo@czso.cz
zbynek.stech@czso.cz

274052474

703824152

Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10
Útvar 51

Ing. Radek Matějka

energo@czso.cz

274052894

Vedoucí oddělení terénních zjišťování

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

Ing. Marta Hrdličková

marta.hrdlickova@czso.cz

274052124

605589842

Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

Bc. Olga Kaprálková

olga.kapralkova@czso.cz

274052816

736509971

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích, Žižkova 1, 370 77 České Budějovice

Ing. Viera Ziková

viera.zikova@czso.cz

386718561

605589826

Krajská správa ČSÚ v Plzni, Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň

Ing. Vladislava Toušová

vladislava.tousova@czso.cz

377612272

605227887

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 09 Karlovy Vary

Ing. Marie Toningerová

marie.toningerova@czso.cz

353114512

731439245

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem, Špálova 2684/1, 400 11 Ústí nad Labem

Ing. Ludmila Smýkalová

ludmila.smykalova@czso.cz

472706194

731622016

Krajská správa ČSÚ v Liberci, nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 1

Ing. Jana Hauserová

jana.hauserova@czso.cz

485238807

737280481

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové, Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové 3

Ing. Jitka Kaňuková

jitka.kanukova@czso.cz

495762325

732349424

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích, V Ráji 872, 531 53 Pardubice

Ing. Martina Myšková

martina.myskova@czso.cz

466743445

737280470

Krajská správa ČSÚ v Jihlavě, Ke Skalce 30, 586 01 Jihlava

Ing. Šárka Freudenreichová

sarka.freudenreichova@czso.cz

567109069

737915691

Krajská správa ČSÚ v Brně, Jezuitská 2, 601 59 Brno

Mgr. Blanka Šebelová, DiS

blanka.sebelova@czso.cz

542528220

736509041

Krajská správa ČSÚ v Olomouci, Jeremenkova 1142/42, 772 11 Olomouc

RNDr. Pavla Kotasová

pavla.kotasova@czso.cz

585731505

737280457

Krajská správa ČSÚ v Ostravě, Repinova 17, 702 03 Ostrava 2

Mgr. Zlatuše Gazdová

zlatuse.gazdova@czso.cz

595131272

736509078

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 1565, 761 76 Zlín

Ing. Barbora Židková

barbora.zidkova@czso.cz

577004956

736466401