Kontakty ENERGO 2015

 

Kontakty

       

 

Pracoviště

Jméno

Mail

Telefon

Metodické záležitosti - definice, postupy dotazování atd.

Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

Štěpán Bok

energo2015@czso.cz

274052146

Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

Ing. Zbyněk Štech

energo2015@czso.cz

274052474

Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

Ing. Radek Matějka

energo2015@czso.cz

274052894

Realizace šetření - informace o sběru údajů atp.

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

Ing. Marta Hrdličková

marta.hrdlickova@czso.cz

274052124

 605589842

Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

Bc. Olga Kaprálková

olga.kapralkova@czso.cz

274052816

 736509971

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích, Žižkova 1, 370 77 České Budějovice

Ing. Viera Ziková

viera.zikova@czso.cz

386718561

 605589826

Krajská správa ČSÚ v Plzni, Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň

Ing. Vladislava Toušová

vladislava.tousova@czso.cz

377612272

 605227887

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech, Sportovní 28, 360 09 Karlovy Vary

Ing. Marie Toningerová

marie.toningerova@czso.cz

353114512

 731439245

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem, Špálova 2684/1, 400 11 Ústí nad Labem

Ing. Jana Kopecká

jana.kopecka@czso.cz

472706173

 736509973

Krajská správa ČSÚ v Liberci, nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 1

Ing. Jana Hauserová

jana.hauserova@czso.cz

485238807

737280481

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové, Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové 3

Ing. Jitka Kaňuková

jitka.kanukova@czso.cz

495762325

 732349424

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích, V Ráji 872, 531 53 Pardubice

Ing. Martina Myšková

martina.myskova@czso.cz

466743445

 737280470

Krajská správa ČSÚ v Jihlavě, Ke Skalce 30, 586 01 Jihlava

Ing. Šárka Freudenreichová

sarka.freudenreichova@ czso.cz

567109069

737915691

Krajská správa ČSÚ v Brně, Jezuitská 2, 601 59 Brno

Mgr. Blanka Šebelová, DiS

blanka.sebelova@czso.cz

542528220

 736509041

Krajská správa ČSÚ v Olomouci, Jeremenkova 1942/42, 772 11 Olomouc

RNDr. Pavla Kotasová

pavla.kotasova@czso.cz

585731505

 731439273

Krajská správa ČSÚ v Ostravě, Repinova 17, 702 03 Ostrava 2

Ing. Hana Gurecká

hana.gurecka@czso.cz

595131270

736509070

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně, Tř. Tomáše Bati 1565, 761 76 Zlín

Ing. Barbora Židková

barbora.zidkova@czso.cz

577004956

736466401