Kontaktní místa sčítání ČSÚ využili i lidé bez domova

 

3. června 2021

Cizinci, senioři, zdravotně postižení, ale i lidé v doprovodu svých psích miláčků patřili mezi stovky lidí, kteří využili služeb kontaktních míst sčítání Českého statistického úřadu. Zaměstnanci ČSÚ jim mimo jiné pomáhali s vyplňováním tištěného i online sčítacího formuláře. Služby kontaktních míst využili také zástupci obecní samosprávy a charitativních organizací, kteří vyzvedávali formuláře pro lidi bez přístřeší. Mezi nejčastější dotazy se řadily otázky na možnost sečíst své příbuzné a sousedy, jak se sečíst při pobytu v zahraničí nebo jak dodatečně opravit chybně vyplněný formulář.

Třináct kontaktních míst ČSÚ zřízených na krajských správách ČSÚ po celé republice a v sídle ČSÚ v Praze poskytovalo podporu tazatelům nejen v průběhu celého sčítání, a to včetně víkendů a svátků, ale i několik dní po jeho ukončení. Za tuto dobu zde bylo vydáno téměř 1 600 sčítacích formulářů a přijato zpět zhruba 1 400, přičemž velkou část tiskopisů odevzdávali lidé právě ve dnech následujících po oficiálním ukončení jejich sběru. Další stovce osob pomáhal personál sečíst se online přímo na místě.

„Úspěch projektu Sčítání 2021 podpořil Český statistický úřad i tím, že dal k dispozici prostory ve svých regionálních pracovištích, kde zřídil a provozoval kontaktní místa sčítání. Řada lidí si tak vybrala právě pobočky ČSÚ, protože je dobře znají a vědí, že jim statistici při vyplňování a odevzdávání formulářů rádi pomohou, a to i ve složité době pandemie, kdy se řada lidí skutečně bála opouštět své domovy. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se na fungování kontaktních míst podíleli,“ uvedla Jolana Voldánová, mluvčí Sčítání 2021.

Denním chlebem pracovníků kontaktních míst bylo zodpovídání nejrůznějších dotazů. K nejčastějším patřily otázky na správný postup při vyplňování a odeslání listinného a elektronického sčítacího formuláře. Občany také velmi zajímalo, kdy domácnosti navštíví sčítací komisař a co dělat, pokud je doma nezastihl v domluvenou dobu, zda lze od komisaře převzít tiskopisy i pro souseda či členy rodiny. Mnoho dotazů se také týkalo možnosti sečíst se online v případech, kdy lidé trvale bydlí v rekreačních objektech bez čísla popisného, jak se sečíst v zahraničí nebo zda je třeba vyplňovat formulář i za další nemovitosti apod.

Samozřejmostí byl proklientský přístup, se kterým pracovníci informačních služeb ČSÚ běžně přistupují ke své práci. „Několik lidí si nebylo jisto, kam jít nebo byli spíše nesmělí, tak jsme za nimi vyběhli až před budovu. Jednoho pána jsme dokonce dohnali až na zastávce, když už se chystal nastoupit do autobusu. Vše jsme nakonec vyřídili k plné spokojenosti těch, kteří se přišli rovnou sečíst nebo si vyzvednout formulář či potřebovali alespoň poradit,“ sdělila Štěpánka Zelenková, vedoucí oddělení podpory uživatelů ČSÚ. Nezapomnělo se dokonce ani na psy doprovázející své majitele, kterých přišlo hned několik. Pro zvířecí miláčky byly vždy připraveny misky s čerstvou vodou.

Kontaktní místa navštívilo i několik pracovníků organizací, kteří se starají o sociálně vyloučené osoby – ať již z městských úřadů, nebo městských částí, či Armády spásy a podobně. Vyzvedli si zde pro své klienty desítky listinných sčítacích formulářů a vyplněné tiskopisy poté na kontaktních místech i odevzdali. Několik lidí bez domova přišlo i osobně do regionálních pracovišť ČSÚ splnit svou zákonnou povinnost sečíst se.

Sčítání 2021 bylo primárně připravované jako online. Návštěvníci kontaktních míst se proto dozvěděli o výhodách elektronického sečtení a tuto možnost na místě často i využili. Většina pak při vyplňování online formuláře využila i nabídku asistence ochotných zaměstnanců ČSÚ. Pomoc se sečtením ocenili zvláště spoluobčané se zdravotními omezeními. „Na jednu z našich kolegyň se telefonicky obrátil její bývalý spolužák, invalidní důchodce, s tím, že se nedočkal sčítacího komisaře a neví, jak se sečíst. Po krátké domluvě za ním kolegyně vyrazila i s notebookem na návštěvu, takže se pán i s manželkou mohli brzy zařadit mezi online sečtené,“ vybavuje si Jiří Teplý, vedoucí oddělení informačních služeb na Krajské správě ČSÚ v Jihlavě.

Menší část návštěvníků tvořili cizinci, mezi nimiž převažovali občané Slovenska, následovaní Ukrajinci a Rusy. Do prostor kontaktních míst ČSÚ ale zavítali i Indové, Chorvati, Finové, Vietnamci, Číňané nebo Japonci. Pro Ukrajince pak bylo určitě příjemným překvapením, že v pražském kontaktním místě mohli s jedním z pracovníků, který je ukrajinského původu, komunikovat ve svém rodném jazyce.

 

Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357

jolana.voldanova@scitani.cz

 

  • csu_tz210603_scitani_2021_kontaktni_mista_scitani_csu_vyuzili_i_lide_bez_domova.docx
  • Vyjádření Jolany Voldánové, mluvčí Sčítání 2021
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Štěpánky Zelenkové, vedoucí oddělení podpory uživatelů ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Jiřího Teplého, vedoucího oddělení informačních služeb na Krajské správě ČSÚ v Jihlavě
    (soubor mp3)