Konstrukce klasifikace CZ-ICSE

 

Pro členění klasifikace CZ-ICSE je použito dekadické třídění. Klasifikace je čtyřstupňová, takže číselné kódy na 4. klasifikačním stupni jsou čtyřmístné.
Pro čtyři stupně klasifikace je stanoveno toto označení:


Klasifikace je tvořena šesti skupinami, deseti podskupinami, 12 třídami a 27 podtřídami.