Konference Systémová integrace 2010

 

Ve dnech 8. - 9. června 2010 proběhl v Praze 18. ročník konference Systémová integrace kterou pořádala Česká společnost pro systémovou integraci a katedra informačních technologií VŠE. Záštitu nad letošním ročníkem převzal premiér České republiky Jan Fischer, který také konferenci zahájil přednáškou na téma „Vývoj konkurenceschopnosti ČR a vliv ICT na konkurenceschopnost“. Hlavním tématem v letošním roce byla Role ICT při zvyšování konkurenceschopnosti ČR.

Český statistický úřad prezentoval své výsledky ve dvou sekcích. V sekci Role ICT v České ekonomice zazněla přednáška „Postavení ICT sektoru v ekonomice“ a v sekci Lidské zdroje v ICT pak příspěvek „Lidské zdroje pro informační technologie“. Oba příspěvky a stručná shrnutí jejich obsahu naleznete na následujících řádcích.

 • přednáška
 • shrnutí
 • přednáška
 • shrnutí
 • Data z oblasti informační ekonomiky naleznete v publikaci Informační ekonomika v číslech 2009, která obsahuje základní statistické informace o IT odbornících, Výdajích a investicích v oblasti ICT, Výzkumu, vývoji a patentech v oblasti ICT, Zahraničním obchodu s ICT a o situaci v ICT sektoru.
 • Statistická data týkající se rozšíření informačních technologií v hlavních oblastech naší společnosti naleznete v publikaci Informační společnost v číslech 2010. Základní statistické informace zde obsažené se týkají IT infrastruktury a využívání informačních technologií v domácnostech, mezi jednotlivci, v podnicích, ve veřejné správě, ve školství a ve zdravotnictví. Ukazatele, které jsou v této brožurce prezentovány, vypovídají o stavu informační společnosti v České republice a v zemích Evropské unie.
 • Podrobné aktuální statistiky z oblasti ICT jsou zveřejňovány na stránkách ČSÚ v sekci Informační technologie: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_tec hnologie_pm
 • Kontaktní osoby pro statistiky Informačních technologií na ČSÚ:
  Ing. Martin Mana
  tel.: 274 052 369
  martin.mana@czso.cz

  Mgr. Eva Skarlandtová
  tel.: 274 052 674
  eva.skarlandtova@czso.cz