Konference o environmentálním účetnictví a udržitelném rozvoji

 


Konference o environmentálním účetnictví a udržitelném rozvoji

Univerzita J.E. Purkyně a Karlova univerzita – Centrum pro otázky životního prostředí jsou hlavními organizátory konference nazvané: Environemntální účetnictví a indikátory udržitelného rozvoje. Tato konference, na jejíž přípravě se podílejí rovněž Český statistický úřad, Ministerstvo životního prostředí a další odborné instituce, se uskuteční 26. a 27. září letošního roku v prostorách Centra pro životní otázky Karlovy univerzity v Praze – Jinonicích.

Cílem konference je především podpořit povědomí o konceptech a nástrojích udržitelnosti využívajících indikátory a environmnetální účetnictví jako podklad pro zlepšování interpretace stavu a výsledků vývoje. Konference by měla rovněž přispět k výměně a rozšíření vědomostí o situaci v enviromentálním účetnictví na makro i mikro úrovni. Prezentace a diskuse budou rozděleny do čtyř pracovních skupin:
1. Environmentální výdaje a transakce
2. Účetnictví zdrojů a emisí a významné indikátory
3. Míra decouplingu
4. Environmentální účetnictví a reporting

Jednání je určeno především odborníkům z akademické obce, expertům v oblasti ekologie, účetnictví a finančnictví, statistikům, odborníkům z ministerstev a ústředních úřadů státní správy a v neposlední řadě i zástupcům podnikatelské sféry se zaměřením na dodávky pro oblast ochrany a tvorby životního prostředí. V úvodu konference vystoupí čelní představitelé Karlovy univerzity, Ministerstva životního prostředí, Českého statistického úřadu a Statistického úřadu Evropských společenství – Eurosatu.

Jednání budou probíhat v českém a v anglickém jazyce. Veškeré podrobné informace a přihlášky naleznou zájemci na webové stránce: www.EA-SDI.ujep.cz .


Ing. Stanislav Drápal
Organizační výbor konference
e-mail: drapal@gw.czso.cz