Konference 25 let Programu Teplice - Prezentace z konference

 

  • Eva Rychlíková - Sledování zdraví dětí a expozice ovzduší v projektu TAČR
  • František Kotěšovec - Vývoj úmrtnosti v pánevních okresech
  • Ivan Beneš - Vývoj znečištění ovzduší v Teplicích
  • Jan Ševčík - Co je třeba vědět o Programu Teplice
  • Jiří Rubeš - Znečištěné ovzduší a kvalita spermií
  • Martin Říha - Využití vlastních znalostí a zkušeností z území
  • Miloslava Veselá - Statistika životního prostředí na ČSÚ
  • Radim Šrám - Organizace Programu Teplice