Kolik se pilo u nás vína před půl stoletím?

 


Kolik se pilo u nás vína před půl stoletím?


Že i statistická čísla mohu být čtivá a zajímavá přesvědčí své čtenáře právě vydaná nová publikace Českého statistického úřadu „Retrospektivní údaje o spotřebě potravin v letech 1920 –2006“. Co se zde ti, kteří se nezaleknou statistických tabulek, publikace totiž obsahuje minimum textu, dozví ?
Seznámí nás především se spotřebou nejdůležitějších potravin za období od roku 1947 až do současnosti. V úvodní části nalezne čtenář i data za dobu první republiky s údaji za celý tehdejší stát. Máme-li v této souvislosti reagovat na otázku v nadpisu, tak v roce 1921 vypil každý občan Československé republiky 5 litrů vína, což přitom bylo nejvíce za všech roků jejího trvání. Z dalších prvorepublikových dat připomeňme, že chleba spotřeboval každý kolem 80 kg, masa asi 30 kg, mléka přibližně 155 litrů a brambor nejvíce v roce 1937, kdy to bylo přes 120 kg.
Podstatnou část publikace ale tvoří tabulky s daty za léta 1947 –2006. Zde najde zájemce údaje o spotřebě pekárenských výrobků, jednotlivých druhů masa, nechybějí ani ryby, mléka, mléčných výrobků, sýrů a také vajec. Dozví se jak se vyvíjela spotřeba tuků a olejů, kolik jsme snědli ovoce, zeleniny, brambor a luštěnin a jak jsme holdovali cukrovinkám a kávě. A samozřejmě nechybí ani spotřeba drog, v tomto případě tedy alkoholických nápojů a cigaret.
Nalezne zde např. data o stále rostoucí spotřebě jižního ovoce až na dnešních 32 kg na osobu, nebo o kolísající spotřebě mléka a mléčných výrobků se současnými 232 litry na každého, doprovázené ale nárůstem obliby sýrů (13,5 kg). Dozví se, že zvyšující se konzumace masa v posledních letech již neroste a pohybuje kolem 80 kilogramů na osobu. Klesající spotřeba chleba až na současných 50 kg na každého je naopak doprovázená zvyšujícím se zájmem o pšeničné pečivo, jehož spotřeba se již téměř blíží chlebu (45 kg). Protože dlužíme ještě odpověď na otázku v názvu, musíme uvést, že zatímco před padesáti lety na každého obyvatele připadalo vypít kolem 6 a půl litrů vína, dnes to je již více než 17 litrů. Asi bychom k tomu měli doplnit i údaje o pivě. Jeho spotřeba se zvýšila o zhruba 80 litrů, na současných 160 litrů.
A tak bychom mohli pokračovat, např. zajímavými údaji o spotřebě jednotlivých druhů ovoce, až do nekonečna. Ale to už necháme na čtenářích a na jejich zájmu. Na závěr je snad ještě důležité připomenout úvodní stranu metodických poznámek, na které se zájemce dozví, jak se tato spotřeba vlastně počítá.


Publikace „Retrospektivní údaje o spotřebě potravin v letech 1920-2006“ (kód 3014-08) je dostupná na webových stránkách úřadu - /csu/czso/retrospektivni-udaje-o-spotrebe-potravin-v-letech-1920-2006-n-7sg9bp0osn, případně je možné ji zakoupit i v tištěné podobě.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • 0808Spotreba1.doc