Kolik je u nás cizinců?

 


4. 08. 2004

Kolik je u nás cizinců ?


Nejen tento údaj, který je velmi častým dotazem vznášeným občany, ale i celou řadu dalších statistických dat je možné nalézt na nově otevřených internetových stránkách v rámci webu Českého statistického úřadu
( /csu/czso/cizinci_v_cr_uvod )

Podle stavu na počátku letošního roku dosáhl celkový počet cizinců u nás 240 tisíc (240 421 ), jedná se samozřejmě o oficiální data. Větší část z nich, dvě třetiny - 160 tisíc osob, zde měla povolen dlouhodobý pobyt. Zbývajících 80 tisíc cizinců spadalo do kategorie trvalého pobytu.
V současné době představují tedy cizinci celkem 2,3 % z úhrnného počtu všech obyvatel republiky.
V části týkající se celkového úhrnu cizinců je uváděn nejenom tento stav ale také popis vývoje jejich počtu, včetně grafického vyjádření a rovněž přehled legislativních i praktických podmínek pobytu cizinců na našem území.


S ohledem na dostupná data pak tyto stránky uvádějí statistické údaje a grafická zobrazení týkající se zahraničního a vnitřního stěhování cizinců, azylového řízení a celkového počtu azylantů u nás, spolu s přehledem o nabývaní našeho státního občanství.
Zájemci zde naleznou i statistická data o ekonomické aktivitě cizinců, jejich vzdělávání, zdravotní péči a kriminalitě.

Zveřejněné statistické údaje budou průběžně aktualizovány, přičemž už nyní jsou doprovázeny textem, který je doplňuje a případně vysvětluje. Na stránkách je k dispozici také „Koncepce výběru a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na území České republiky“ a nechybí ani odkazy na příslušné další webové stránky.


(podrobnější informace: ing. Bohdana Holá - hola@gw.czso.cz )
Tiskový referát Kanceláře předsedy ČSÚ
27 405 4017

  • 0408cizinci.doc