Koho se Integrované šetření v zemědělství 2020 týká?

 

Šetření se týká subjektů splňujících některou z prahových hodnot:

  • výměra od 5 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo najaté
  • nebo 2 ha orné půdy
  • nebo 0,5 ha brambor
  • nebo součtová plocha zeleniny a jahod od výměry 0,5 ha
  • nebo součtová plocha sadů a ostatních trvalých kultur od výměry 0,3 ha
  • nebo součtová plocha aromatických, léčivých a kořeninových rostlin, květin a okrasných rostlin, osiva a sadby a školek od výměry 0,2 ha
  • nebo 0,1 ha vinic
  • nebo 100 m2 zakrytých ploch
  • nebo 100 m2 ploch k pěstování hub
  • nebo 1,7 dobytčí jednotky

 

Koeficienty pro přepočet zvířat na dobytčí jednotky:

Tuři do 1 roku 0,400
Býci a jalovice nad 1 rok do 2 let 0,700
Býci nad 2 roky 1,000
Jalovice nad 2 roky 0,800
Krávy dojené 1,000
Krávy ostatní 0,800
Selata s živou hmotností < 20 kg 0,027
Chovné prasnice o hmotnosti ≥ 50 kg 0,500
Ostatní prasata 0,300
Ovce a kozy 0,100
Kuřata na výkrm 0,007
Slepice 0,014
Krůty 0,030
Kachny 0,010
Husy 0,020
Pštrosi 0,350
Ostatní drůbež j. n. 0,001
Chovné samice králíků 0,020

Právnickým osobám a fyzickým osobám disponujícím datovou schránkou bude výkaz zaslán do datové schránky, ostatní fyzické osoby jej obdrží poštou anebo budou v září až listopadu 2020 kontaktovány tazateli, kteří jsou povinni se prokázat průkazem tazatele.

Všichni respondenti mají možnost vyplnit výkaz v elektronické formě (www.vykazy.cz) v aplikaci DANTE WEB nebo vyplnitelném PDF.

Sběr dat bude zahájen 1. září 2020.

Termín pro doručení výkazů ČSÚ, není-li jednotka šetřena tazatelem, je 26. října 2020.