Kodex evropské statistiky

 

Kodex evropské statistiky je základním kamenem společného rámce pro kvalitu Evropského statistického systému. Jedná se o samoregulační nástroj založený na šestnácti zásadách, které se týkají institucionálního prostředí, statistických procesů a výstupů statistik. Pro každou ze zásad byl vypracován soubor ukazatelů osvědčených postupů a standardů poskytující návod a měřítka pro přezkoumávání, jak je tento Kodex uplatňován v praxi, čímž se zvyšuje transparentnost v rámci Evropského statistického systému.

Statistické orgány, mezi něž patří Statistický úřad Evropské unie (Eurostat), národní statistické úřady a jiné vnitrostátní orgány odpovědné za rozvoj, tvorbu a šíření evropských statistik, se zavázaly, že budou tento Kodex dodržovat.

Infografika 16 zásad Kodexu evropské statistiky

  • Kodex evropské statistiky (Code of Practice)