Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)

 


  • Metodická část (2013)
  • Geonomenklatura (2013) - stav k 1. lednu 2020
  • Geografické zóny (2010) - stav k 1. lednu 2020
  • Ekonomické zóny (2010) - stav k 1. lednu 2020
  • Přehled změn v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) od 1. ledna 2011