Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)

 

Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) byla zavedena sdělením Českého statistického úřadu s účinností od 1. ledna 2014. Klasifikace CZ-ISCED 2011 nahrazuje klasifikaci ISCED 97 v částech týkajících se úrovní vzdělání. S účinností od 1. ledna 2016 vstoupila v platnost Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013), která nahrazuje obory vzdělání stanovené v Mezinárodní klasifikaci vzdělání - ISCED 97.

  • Sdělení ČSÚ ze dne 5. prosince 2013 o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
  • Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
  • Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)