Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) - 2011

 


  • I. NORMATIVNÍ ČÁST
  • Sdělení ČSÚ č. 363/2012 Sb.
  • Sdělení ČSÚ č. 241/2011 Sb.

  • II. METODICKÁ ČÁST
  • Úvod
  • Předmět a konstrukce klasifikace CZ-NUTS
  • Metodické principy klasifikace NUTS

  • III. Systematická část
  • Klasifikace CZ-NUTS (účinnost od 1. srpna 2011)