Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

 

Na základě dohody s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ukončil Český statistický úřad k 31. prosinci 2008 správu této klasifikace a předal ji do správy MŠMT.

Více ke klasifikaci naleznete zde http://stistko.uiv.cz/katalog/ciselnika.asp