Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

 


  • Sdělení ČSÚ ze dne 1. srpna 2019 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
  • Sdělení ČSÚ ze dne 27. září 2018 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
  • Sdělení ČSÚ ze dne 27. září 2017 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
  • Sdělení ČSÚ ze dne 21. září 2016 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
  • Sdělení ČSÚ ze dne 13. října 2005 o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)