Klasifikace zemí (CZ-GEONOM) platná od 1. 1. 2021

 

  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1470
  • Metodická část
  • Geonomenklatura (2021) - stav k 1. lednu 2021
  • Geografické zóny (2021) - stav k 1. lednu 2021
  • Ekonomické zóny (2021) - stav k 1. lednu 2021
  • Přehled změn v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) od 1. ledna 2011