Klasifikace produkce (CZ-CPA)

 
Kód: 990138-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace ke stažení
(velikost souboru Word 0,9MB, PDF 11,6MB)
Word PDF
Všechna data publikace
(velikost soubor ZIP 2,2MB)
ZIP
I. NORMATIVNÍ ČÁST
Sdělení ČSÚ č. 323/2014 Sb. Word PDF
II. METODICKÁ ČÁST
Metodická část Word PDF
III. SYSTEMATICKÁ ČÁST
Přehled sekcí Word PDF
Přehled sekcí a oddílů Word PDF
Klasifikace Word PDF
IV. VYSVĚTLIVKY
Sekce A – Produkty a služby zemědělství, lesnictví a rybářství Word PDF
Sekce B – Těžba a dobývání Word PDF
Sekce C – Výrobky a služby zpracovatelského průmyslu Word PDF
Sekce D – Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch Word PDF
Sekce E – Zásobování vodou; služby související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Word PDF
Sekce F – Stavby a stavební práce Word PDF
Sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel a motocyklů Word PDF
Sekce H – Doprava a skladování Word PDF
Sekce I – Ubytovací a stravovací služby Word PDF
Sekce J – Informační a komunikační služby Word PDF
Sekce K – Finanční a pojišťovací služby Word PDF
Sekce L – Služby v oblasti nemovitostí Word PDF
Sekce M – Odborné, vědecké a technické služby Word PDF
Sekce N – Administrativní a podpůrné služby Word PDF
Sekce O – Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Word PDF
Sekce P – Služby v oblasti vzdělávání Word PDF
Sekce Q – Zdravotní a sociální péče Word PDF
Sekce R – Kulturní, zábavní a rekreační služby Word PDF
Sekce S – Ostatní služby Word PDF
Sekce T - Služby domácností jako zaměstnavatelů; výrobky a služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu Word PDF
Sekce U – Služby exteritoriálních organizací a institucí Word PDF
V. PŘEVODNÍK
Převodník CZ-CPA 2008 – CZ-CPA 2015 Word PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.