Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)

 

  • Sdělení ČSÚ ze dne 14. prosince 2015 o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED 2013)
  • Metodická příručka
  • Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED 2013) - systematická část
  • Vysvětlivky