Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

 

  • Sdělení ČSÚ ze dne 31. července 2018 o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG