Kde a jak bydlí české domácnosti?

 
Kód: 170231-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Štěpán Moravec
E-mail: stepan.moravec@czso.cz

Celá publikace Word PDF
Úvod a metodika Word PDF
Vývoj počtu a struktury bytových domácností po roce 1991 Word PDF
Struktura bytových domácností podle druhu domu Word PDF
Struktura bytových domácností podle právního důvodu užívání bytu Word PDF
Struktura bytových domácností podle velikosti bytu Word PDF
Vybavenost bytových domácností osobním počítačem Word PDF
Závěr Word PDF

Zveřejněno dne: 15.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.