Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

 

  • Sdělení ČSÚ ze dne 31. května 2018 o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)