Katedry vyučující statistiku

 

Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta, Katedra statistiky

Mendelova zemědělská univerzita – Provozně ekonomická fakulta, Ústav statistiky a operačního výzkumu

Technická univerzita v Liberci - Fakulta ekonomická - Katedra ekonomické statistiky

Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu, Katedra informatiky a kvantitativních metod

UK - Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

UK - Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií, Katedra makroekonomie a ekonometrie

UK – Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikované matematiky a výpočetní techniky

UK – Filozofická fakulta, Katedra ekonomie

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky a kvantitativních metod

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav statistiky a kvantitativních metod

VŠE – Fakulta informatiky a statistiky, Katedra statistiky a pravděpodobnosti

VŠE – Fakulta informatiky a statistiky, Katedra demografie

VŠE – Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonomické statistiky

VŠE – Fakulta managementu, Katedra exaktních metod

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta ekonomická, Katedra ekonomie a kvantitativních metod

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení