Kartogramy, mapy - Zemědělství

 

  • Chov krav a jejich užitkovost v roce 2016
  • Chov nosnic a jejich užitkovost v roce 2016
  • Podíl obilovin na celkové osevní ploše a struktura obilovin podle druhů v roce 2017
  • Podíl orné půdy na obhospodařované zemědělské půdě a struktura osevních ploch v roce 2017
  • Podíl trvalých travních porostů na obhospodařované zemědělské půdě a struktura stavů hospodářských zvířat v DJ v roce 2017
  • Podíl obhospodařované zemědělské půdy na rozloze kraje a struktura druhů pozemků v roce 2017