Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy - 2021


Kartogramy
Zkratky krajů a okresů Excel
Demografický vývoj
Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v městských částech hl. m. Prahy v letech 2016 až 2021 PNG
Pohyb obyvatel v městských částech hl. m. Prahy v letech 2016 až 2021 PNG
Úhrnná plodnost a úhrnná potratovost podle okresů v roce 2021 PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v letech 2017 až 2021 PNG
Sociální vývoj
Podíl nezaměstnaných osob v městských částech hl. m. Prahy k 31. 12. 2021 PNG
Příjemci důchodů v okresech v prosinci 2021 PNG
Ekonomický vývoj
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2016 až 2020 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2020 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy zpracovatelského průmyslu v krajích v roce 2021 PNG
Bytová výstavba v městských částech hl. m. Prahy v letech 2016 až 2021 PNG
Intenzita podnikatelské aktivity v okresech k 31. 12. 2021 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.