Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2015


Kartogramy
Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích v letech 2010 až 2015 PNG
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel stěhováním v obcích v letech 2010 až 2015 PNG
Pohyb obyvatel ve správních obvodech ORP Plzeňského kraje v letech 2010 až 2015 PNG
Index stáří v obcích k 31. 12. 2015 PNG
Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v krajích v letech 2010 až 2015 PNG
Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje v letech 2010 až 2015 PNG
Příjmy domácností podle krajů v roce 2014 PNG
Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2015 PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2015 PNG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2010 až 2014 PNG
Výzkum a vývoj v krajích v roce 2014 PNG
Ekonomické subjekty se sídlem v obcích a okresech v roce 2015 PNG
Podíl živnostníků v okresech a krajích v roce 2015 PNG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2010 až 2015 PNG
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích v roce 2015 PNG
Stavební práce podle místa stavby v krajích v letech 2010 až 2015 PNG
Bytová výstavba v obcích Plzeňského kraje v letech 2010 až 2015 PNG
Silniční síť v okresech v roce 2015 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2012 až 2015 PNG
Zvláště chráněná území v okresech k 31. 12. 2015 PNG
Emise oxidů dusíku (REZZO 1–3) v krajích v letech 2010 až 2014 PNG
Komunální odpad v krajích v roce 2014 PNG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2010 až 2014 PNG
Bytová výstavba v krajích v letech 2010 až 2015 PNG
Další kartogramy
Následující kartogramy nebyly do publikace zařazeny, ale k dané problematice se vztahují.
Děti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2015 PNG
Nezaměstnanost v krajích v letech 2010 až 2015 PNG
Nezaměstnanost v obcích k 31. 12. 2015 PNG
Soukromí podnikatelé ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2015 PNG
Živnostníci ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2015 PNG
Lesní pozemky ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2015 PNG

Zveřejněno dne: 31.08.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.