Mladá generace v hl. m. Praze - 2016


Kartogramy
Demografické charakteristiky
Osoby ve věku 0–29 let podle obcí a SO ORP k 31. 12. 2016 PNG
Změna podílu osob ve věku 0–14 let podle SO ORP a krajů mezi 31. 12. 2001 a 31. 12. 2016 PNG
Změna podílu osob ve věku 15-29 let podle SO ORP a krajů mezi 31. 12. 2001 a 31. 12. 2016 PNG
Děti narozené mimo manželství podle SO ORP a krajů v roce 2016 PNG
Naděje dožití mužů při narození podle SO ORP v období 2012–2016 PNG
Naděje dožití žen při narození podle SO ORP v období 2012–2016 PNG
Rodáci ve věku 25–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo se středoškolským s maturitou, vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním ve věku 25–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Obyvatelstvo se středoškolským s maturitou, vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním ve věku 25–29 let podle správních obvodů hlavního města Prahy podle SLDB 2011 PNG
Děti v mateřských školách podle SO ORP a krajů v roce 2015 PNG
Věková struktura dětí v mateřských školách a žádosti o přijetí podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Děti v mateřských školách podle správních obvodů hlavního města Prahy ve školním roce 2015/16 PNG
Žáci v základních školách podle správních obvodů hlavního města Prahy ve školním roce 2015/16 PNG
Absolventi středních škol podle krajů za školní roky 2011/12–2015/16 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol (státního občanství ČR) podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Ekonomická aktivita
Zaměstnanost osob ve věku 20–24 let podle správních obvodů hlavního města Prahy podle SLDB 2011 PNG
Zaměstnanost osob ve věku 25-29 let podle správních obvodů hlavního města Prahy podle SLDB 2011 PNG
Podnikatelé ve věku 15–29 let podle správních obvodů hlavního města Prahy podle SLDB 2011 PNG
Zaměstnanost osob ve věku 20–24 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Zaměstnanost osob ve věku 25-29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Nezaměstnaní absolventi škol podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Nezaměstnané osoby ve věku 25–29 let podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Domácnosti a bydlení
Domácnosti jednotlivců ve věku 15–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Domácnosti jednotlivců z domácností osob ve věku 15–29 let podle správních obvodů hlavního města Prahy podle SLDB 2011 PNG
Neúplné rodiny v čele s osobou ve věku 15–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Úplné rodiny v čele s osobou ve věku 15–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Neúplné rodiny v čele s osobou ve věku 15–29 let podle správních obvodů hlavního města Prahy podle SLDB 2011 PNG
Úplné rodiny v čele s osobou ve věku 15–29 let podle správních obvodů hlavního města Prahy podle SLDB 2011 PNG
Osoby žijící samostatně v bytě ve věku 15–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Volby
Kandidáti ve věku 18–29 let podle správních obvodů hlavního města Prahy ve volbách do zastupitelstev městských částí v říjnu 2014 PNG
Kandidáti ve věku 18–29 let s příslušností k politické straně podle správních obvodů hlavního města Prahy ve volbách do zastupitelstev městských částí v říjnu 2014 PNG
Kandidáti ve věku 18–29 let bez politické příslušnosti podle správních obvodů hlavního města Prahy ve volbách do zastupitelstev městských částí v říjnu 2014 PNG
Úspěšnost kandidátů ve věku 18–29 let podle správních obvodů hlavního města Prahy ve volbách do zastupitelstev městských částí v říjnu 2014 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.