Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje - 2017


Kartogramy
Zkratky krajů a okresů PDF
Demografický vývoj
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel stěhováním v obcích v letech 2012 až 2017 PNG
Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích v letech 2012 až 2017 PNG
Pohyb obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje v letech 2012 až 2017 PNG
Děti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2017 PNG
Index stáří v obcích k 31. 12. 2017 PNG
Živě narození mimo manželství ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v roce 2017 PNG
Sociální vývoj
Podíl nezaměstnaných osob v krajích v letech 2012 až 2017 (stav ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Podíl nezaměstnaných osob v obcích k 31. 12. 2017 PNG
Podíl nezaměstnaných osob v okresech Středočeského kraje v letech 2012 až 2017 (stav na konci jednotlivých měsíců) PNG
Uchazeči o zaměstnání na pracovní místo v evidenci ÚP v krajích v letech 2012 až 2017 (stav k 31. 12.) PNG
Příjmy domácností v krajích v roce 2016 PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2017 PNG
Bodové hodnocení řidičů v krajích k 31. 12. 2017 PNG
Ekonomický vývoj
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2012 až 2016 PNG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2012 až 2017 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy zpracovatelského průmyslu v krajích v roce 2017 PNG
Bytová výstavba v krajích v letech 2012 až 2017 PNG
Bytová výstavba v okresech Středočeského kraje v letech 2012 až 2017 PNG
Bytová výstavba v obcích Středočeského kraje v krajích v letech 2012 až 2017 PNG
Stavební práce "S" podle kraje místa stavby v letech 2012 až 2017 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2012 až 2017 PNG
Soukromí podnikatelé ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2017 PNG
Životní prostředí
Obce napojené na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v roce 2016 PNG
Komunální odpad v krajích v roce 2016 PNG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2012 až 2016 PNG
Zvláště chráněná území v okresech k 31. 12. 2017 PNG

Zveřejněno dne: 31.08.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.