Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2016


Kartogramy
Demografický vývoj
Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích v letech 2011 až 2016 PNG
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel stěhováním v obcích v letech 2011 až 2016 PNG
Index stáří ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2016 PNG
Sociální vývoj
Podíl nezaměstnaných osob v krajích v letech 2011 až 2016 PNG
Nezaměstnanost v obcích Pardubického kraje k 31. 12. 2016 PNG
Příjmy domácností v krajích v roce 2015 PNG
Náklady domácností na bydlení v krajích v roce 2015 PNG
Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v okresech v prosinci 2016 PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2016 PNG
Bodové hodnocení řidičů v krajích v roce 2016 PNG
Počet požárů a hmotné škody v okresech v roce 2016 PNG
Ekonomický vývoj
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2011 až 2015 PNG
Výzkum a vývoj v krajích v roce 2015 PNG
Živnostníci ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2016 PNG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2011 až 2016 PNG
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích v roce 2016 PNG
Stavební práce pro veřejné zadavatele v roce 2016 a stavební práce podle místa stavby v krajích v letech 2011 až 2016 PNG
Bytová výstavba v krajích v letech 2011 až 2016 PNG
Zahájené byty v krajích v roce 2016 PNG
Dokončené byty v krajích v roce 2016 PNG
Bytová výstavba v obcích Pardubického kraje v letech 2011 až 2016 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v roce 2016 PNG
Životní prostředí
Spotřeba vody v roce 2016 a vývoj cen vodného v krajích v letech 2011 až 2016 PNG
Kaly produkované provozem čistíren odpadních vod v krajích v roce 2016 PNG
Měrné emise vybraných látek (REZZO 1-3) v okresech v roce 2015 PNG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2011 až 2015 PNG

Zveřejněno dne: 31.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.