Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje - 2021


Kartogramy
Zkratky krajů a okresů Excel
Demografický vývoj
Pohyb obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje v letech 2016 až 2021 PNG
Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích v letech 2016 až 2021 PNG
Úhrnná plodnost a úhrnná potratovost podle okresů v roce 2021 PNG
Živě narození mimo manželství ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v roce 2021 PNG
Zemřelí podle okresů v letech 2016 a 2021 PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v letech 2017 až 2021 PNG
Cizinci podle okresů k 31. 12. 2021 PNG
Sociální vývoj
Podíl nezaměstnaných osob v okresech Olomouckého kraje v letech 2016 až 2021 (stav ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Podíl nezaměstnaných osob v krajích v letech 2016 až 2021 (stav ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Uchazeči o zaměstnání na pracovní místo v evidenci úřadu práce v krajích v letech 2016 až 2021 (stav k 31. 12.) PNG
Podíl nezaměstnaných osob v obcích k 31. 12. 2021 PNG
Příjmy domácností v krajích v roce 2020 PNG
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle vzdělání a pohlaví v roce 2021 v krajích PNG
Příjemci důchodů v okresech v prosinci 2021 PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2021 PNG
Průměrný měsíční starobní důchod plný (sólo) podle pohlaví v okresech v prosinci 2021 PNG
Dopravní nehody v krajích ČR v roce 2021 PNG
Ekonomický vývoj
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2016 až 2020 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2020 PNG
Intenzita podnikatelské aktivity v okresech k 31. 12. 2021 PNG
Soukromí podnikatelé ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2021 PNG
Živnostníci ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2021 PNG
Produkce zemědělského odvětví v krajích v roce 2020 PNG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2016 až 2021 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy zpracovatelského průmyslu v krajích v roce 2021 PNG
Stavební práce "S" podle kraje místa stavby v letech 2016 až 2021 PNG
Bytová výstavba v obcích Olomouckého kraje v letech 2016 až 2021 PNG
Bytová výstavba v krajích v letech 2016 až 2021 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2016 až 2021 PNG
Životní prostředí
Zvláště chráněná území v okresech k 31. 12. 2021 PNG
Spotřeba vody v roce 2021 a vývoj cen vody PNG
Emise oxidů dusíku (REZZO 1-3) v krajích v letech 2016 až 2020 PNG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2016 až 2021 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.