Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2014


Kartogramy
Demografický vývoj
Přírůstek obyvatel stěhováním v obcích v letech 2009 až 2014 PNG
Přírůstek obyvatel v obcích v letech 2009 až 2014 PNG
Sociální vývoj
Nezaměstnanost v krajích v letech 2009 až 2014 PNG
Podíl nezaměstnaných osob v obcích Pardubického kraje k 31.12.2014 PNG
Příjemci předčasných starobních důchodů (bez souběhu) v okresech v prosinci 2014 PNG
Ekonomický vývoj
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2009 až 2013 PNG
Živnostníci ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2014 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích v roce 2014 PNG
Stavební práce podle místa stavby a sídla firmy v okresech v roce 2014 (firmy s 20 a více zaměstnanci) PNG
Dokončené byty na 1 000 obyvatel v obcích Pardubického kraje v letech 2000 až 2014 PNG
Životní prostředí
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2009 až 2013 PNG

Zveřejněno dne: 15.09.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.