Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2014


Kartogramy
Pohyb obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2014 JPG
Úmrtnost na novotvary v obcích Plzeňského kraje v roce 2014 JPG
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2014 JPG
Nezaměstnanost v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2014 JPG
Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje v letech 2009 až 2014 JPG
Pracovní neschopnost v okresech Plzeňského kraje v roce 2014 JPG
Ekonomické subjekty v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2014 JPG
Živnostníci v okresech Plzeňského kraje k 31. 12. 2014 JPG
Bytová výstavba v obcích Plzeňského kraje v letech 2009 až 2014 JPG
Orná půda v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2014 JPG
Přírůstek obyvatel stěhováním v obcích v letech 2009 až 2014 JPG
Přírůstek obyvatel v obcích v letech 2009 až 2014 JPG
Děti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2014 JPG
Index stáří v obcích k 31. 12. 2014 JPG
Nezaměstnanost v krajích v letech 2009 až 2014 JPG
Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v krajích v letech 2009 až 2014 JPG
Příjemci předčasných starobních důchodů v okresech v prosinci 2014 JPG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2009 až 2013 JPG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2009 až 2014 JPG
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích v roce 2014 JPG
Stavební práce podle místa stavby v krajích v letech 2009 až 2014 JPG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2013 a 2014 JPG
Živnostníci ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2014 JPG
Emise oxidů dusíku (REZZO 1-4) v krajích v letech 2009 až 2013 JPG
Komunální odpad v krajích v roce 2013 JPG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2009 až 2014 JPG

Zveřejněno dne: 15.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.