Obce Plzeňského kraje - 2018


KARTOGRAMY A KARTODIAGRAMY
Zemědělská půda v obcích Plzeňského kraje PNG
Orná půda v obcích Plzeňského kraje PNG
Lesní pozemky v obcích Plzeňského kraje PNG
Zastavěná plocha v obcích Plzeňského kraje PNG
Podíl dětí ve věku 0–14 let v obcích Plzeňského kraje PNG
Průměrný věk v obcích Plzeňského kraje PNG
Index stáří v obcích Plzeňského kraje PNG
Nezaměstnanost v obcích Plzeňského kraje PNG
Ekonomické subjekty v obcích Plzeňského kraje PNG
Intenzita bytové výstavby v obcích Plzeňského kraje PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.