Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2015


Kartogramy
Demografický vývoj
Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích v letech 2010 až 2015 PNG
Pohyb obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v letech 2010 až 2015 PNG
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel stěhováním v obcích v letech 2010 až 2015 PNG
Cizinci v okresech k 31. 12. 2015 PNG
Živě narození mimo manželství ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v roce 2015 PNG
Naděje dožití mužů při narození v okresech ČR v období 2011 až 2015 PNG
Naděje dožití žen při narození v okresech ČR v období 2011 až 2015 PNG
Děti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2015 PNG
Index stáří v obcích k 31. 12. 2015 PNG
Sociální vývoj
Nezaměstnanost v krajích v letech 2010 až 2015 (stav ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Nezaměstnanost v obcích ČR k 31. 12. 2015 PNG
Nezaměstnanost v okresech Pardubického kraje v letech 2010 až 2015 (stav ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Nezaměstnanost v obcích Pardubického kraje k 31.12.2015 PNG
Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v krajích v letech 2010 až 2015 (stav k 31. 12.) PNG
Příjmy domácností podle krajů v roce 2014 PNG
Náklady domácností na bydlení v krajích ČR v roce 2014 PNG
Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2015 PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2015 PNG
Ekonomický vývoj
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2010 až 2014 PNG
Výzkum a vývoj v krajích v roce 2014 PNG
Ekonomické subjekty se sídlem v obcích a okresech v roce 2015 PNG
Soukromí podnikatelé ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2015 PNG
Podíl živnostníků v okresech a krajích v roce 2015 PNG
Živnostníci ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2015 PNG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2010 až 2015 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích v roce 2015 PNG
Stavební práce podle místa stavby v krajích v letech 2010 až 2015 PNG
Bytová výstavba v krajích v letech 2010 až 2015 PNG
Bytová výstavba v obcích Pardubického kraje v letech 2010 až 2015 PNG
Průměrné kupní ceny rodinných domů podle okresů a krajů v letech 2012 až 2014 PNG
Průměrné kupní ceny bytů podle okresů a krajů v letech 2012 až 2014 PNG
Silniční síť v okresech v roce 2015 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2012 až 2015 PNG
Životní prostředí
Lesní pozemky ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2015 PNG
Zvláště chráněná území v okresech k 31. 12. 2015 PNG
Jakost vod v tocích ČR v letech 2014 až 2015 PNG
Měrné emise vybraných látek (REZZO 1-3) v okresech v roce 2014 PNG
Emise oxidu siřičitého (REZZO 1-3) v okresech v roce 2014 PNG
Emise oxidů dusíku (REZZO 1-3) v krajích v letech 2010 až 2014 PNG
Emise oxidů dusíku (REZZO 1-3) v okresech v roce 2014 PNG
Emise oxidu uhelnatého (REZZO 1-3) v okresech v roce 2014 PNG
Komunální odpad v krajích v roce 2014 PNG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2010 až 2014 PNG

Zveřejněno dne: 31.08.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.