Bytová výstavba v Olomouckém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020


Kartogramy
Zkratky krajů a okresů Excel
Zkratky krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Excel
Bytová výstavba v České republice
Bytová výstavba v krajích v letech 2001–2020 PNG
Dokončené byty podle období výstavby v krajích v letech 1981–2020 PNG
Období největší bytové výstavby v okresech a krajích v letech 1991–2020 PNG
Období s nejvyšší intenzitou bytové výstavby v okresech a krajích v letech 2001–2020 PNG
Intenzita bytové výstavby v okresech a krajích v letech 2011–2020 PNG
Období s nejvyšší intenzitou bytové výstavby v SO ORP v letech 2001–2020 PNG
Období s nejvyšší intenzitou bytové výstavby v obcích v letech 2001–2020 PNG
Bytová výstavba v Olomouckém kraji a jeho okresech podle fází
Bytová výstavba v okresech Olomouckého kraje v letech 2001–2020 PNG
Zahájené byty podle druhu budovy v krajích v letech 2011–2020 PNG
Zahájené byty podle druhu budovy a období výstavby v okresech Olomouckého kraje v letech 2001–2020 PNG
Dokončené byty podle druhu budovy v krajích v letech 2011–2020 PNG
Dokončené byty podle druhu budovy v okresech Olomouckého kraje v letech 2011–2020 PNG
Dokončená bytová výstavba v Olomouckém kraji
Dokončené bytové budovy podle druhu stavebního materiálu a období v letech 2011–2020 PNG
Dřevostavby mezi novými rodinnými domy v SO ORP a krajích v letech 2011–2020 PNG
Dřevostavby mezi novými rodinnými domy podle období v SO ORP v letech 2011–2020 PNG
Dokončené bytové budovy podle počtu bytů a období výstavby v krajích v letech 2011–2020 PNG
Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v okresech a krajích v letech 2001–2020 PNG
Dokončené byty v nových rodinných domech v okresech a krajích v letech 2001–2020 PNG
Dokončené byty s mimořádně úspornou a velmi úspornou energetickou náročností budovy v SO ORP v letech 2011–2020 PNG
Dokončené byty podle energetické náročnosti budovy a podle druhu budovy v krajích v letech 2011–2020 PNG
Rozmístění dokončené bytové výstavby v Olomouckém kraji
Intenzita bytové výstavby podle období v SO ORP v letech 2001–2020 PNG
Dokončené byty podle druhu budovy v SO ORP Olomouckého kraje v letech 2011–2020 PNG
Dokončené byty podle počtu pokojů, období výstavby a obytné plochy v SO ORP Olomouckého kraje v letech 2011–2020 PNG
Hustota bytové výstavby v obcích v letech 2011–2020 PNG
Dokončené byty v nových rodinných domech v obcích v letech 2001–2020 PNG
Bytová výstavba v obcích Olomouckého kraje v letech 2011–2020 PNG
Bytová výstavba podle druhu budovy a velikosti obce v okresech Olomouckého kraje v letech 2011–2020 PNG
Intenzita bytové výstavby podle velikosti obce v okresech Olomouckého kraje v letech 2011–2020 PNG
Intenzita bytové výstavby v obcích v letech 2001–2020 PNG
Intenzita bytové výstavby v obcích v letech 2011–2020 PNG
Budovy s byty zapsané do RSO v Olomouckém kraji v letech 2001–2020 PNG
Budovy s byty zapsané do RSO v Olomouci v letech 2001–2020 PNG
Změna počtu dokončených bytů v Olomouckém kraji mezi obdobími 2001–2010 a 2011–2020 PNG
Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji
Náklady domácností na bydlení v krajích v roce 2020 PNG
Bydlení domácností v letech 2010 a 2020 PNG
Průměrné kupní ceny rodinných domů v okresech a krajích v období let 2017–2019 PNG
Průměrné kupní ceny bytů v okresech a krajích v období let 2017–2019 PNG
Meziroční indexy cen bytů v krajích v letech 2011–2019 PNG
Indexy cen bytů v porovnání s rokem 2010 v krajích v letech 2011–2019 PNG
Průměrné kupní ceny stavebních pozemků podle velikostních skupin obcí v okresech Olomouckého kraje v letech 2017–2019 PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.