Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje - 2019


Kartogramy
Zkratky krajů a okresů Excel
Demografický vývoj
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel stěhováním v obcích v letech 2014 až 2019 PNG
Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích v letech 2014 až 2019 PNG
Pohyb obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Ústeckého kraje v letech 2014 až 2019 PNG
Cizinci podle okresů k 31. 12. 2019 PNG
Živě narození mimo manželství ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v roce 2019 PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v letech 2015 až 2019 PNG
Index stáří v obcích k 31. 12. 2019 PNG
Sociální vývoj
Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce v krajích v letech 2014 až 2019 (stav k 31. 12.) PNG
Podíl nezaměstnaných osob v obcích k 31. 12. 2019 PNG
Podíl nezaměstnaných osob v okresech Ústeckého kraje v letech 2014 až 2019 (stav ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Příjmy domácností v krajích v roce 2018 PNG
Průměrné měsíční náklady na bydlení domácností podle krajů v roce 2019 PNG
Příjemci důchodů v okresech v prosinci 2019 PNG
Průměrný měsíční starobní důchod plný (sólo) podle pohlaví v okresech v prosinci 2019 PNG
Bodové hodnocení řidičů v krajích k 31. 12. 2019 PNG
Ekonomický vývoj
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2014 až 2018 PNG
Soukromí podnikatelé ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2019 PNG
Živnostníci ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2019 PNG
Produkce zemědělského odvětví v krajích v roce 2018 PNG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2014 až 2019 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy zpracovatelského průmyslu v krajích v roce 2019 PNG
Stavební práce "S" podle kraje místa stavby v letech 2014 až 2018 PNG
Bytová výstavba v obcích Ústeckého kraje v letech 2014 až 2019 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2014 až 2019 PNG
Bytová výstavba v krajích v letech 2014 až 2019 PNG
Životní prostředí
Zvláště chráněná území v okresech k 31. 12. 2019 PNG
Emise oxidů dusíku (REZZO 1–3) v krajích v letech 2014 až 2018 PNG
Komunální odpad v krajích v roce 2018 PNG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2014 až 2018 PNG
Další kartogramy
Následující kartogramy nebyly do publikace zařazeny, ale k dané problematice se vztahují.
Děti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2019 PNG
Úhrnná plodnost a úhrnná potratovost v krajích v roce 2019 PNG
Podíl nezaměstnaných osob v krajích v letech 2014 až 2019 (stav ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2019 PNG
Výzkum a vývoj v krajích v roce 2018 PNG
Intenzita podnikatelské aktivity v okresech k 31. 12. 2019 PNG
Průměrné kupní ceny bytů a rodinných domů v okresech, 2016–2018 PNG

Zveřejněno dne: 31.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.