Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje - 2016


Kartogramy
Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích v letech 2011 až 2016 PNG
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel stěhováním v obcích v letech 2011 až 2016 PNG
Index stáří ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2016 PNG
Podíl nezaměstnaných osob v krajích v letech 2011 až 2016 (stav ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Příjmy domácností podle krajů v roce 2015 PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2016 PNG
Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v okresech v prosinci 2016 PNG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2011 až 2015 PNG
Výzkum a vývoj v krajích v roce 2015 PNG
Živnostníci ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2016 PNG
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích v roce 2016 PNG
Bytová výstavba v krajích ČR v letech 2011 až 2016 PNG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2011 až 2016 PNG
Měrné emise vybraných látek (REZZO 1–3) v okresech v roce 2015 PNG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2011 až 2015 PNG
Další kartogramy
Následující kartogramy nebyly do publikace zařazeny, ale k dané problematice se vztahují.
Náklady domácností na bydlení v krajích v roce 2015 PNG
Příjmy domácností v krajích v roce 2015 PNG

Zveřejněno dne: 31.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.