Bytová výstavba v hl. m. Praze v dlouhodobém vývoji - 2020


Kartogramy v příloze
Průměrný roční počet dokončených bytů v městských částech hl. m. Prahy v letech 2011-2020 PNG
Průměrný roční počet dokončených bytů v nových rodinných domech v městských částech hl. m. Prahy v letech 2011-2020 PNG
Průměrný roční počet dokončených bytů v nových bytových domech v městských částech hl. m. Prahy v letech 2011-2020 PNG
Budovy s byty zapsané do RSO v hlavním městě Praze v letech 2001-2020 (podle městských částí) PNG
Budovy s byty zapsané do RSO v hlavním městě Praze v letech 2011-2020 (podle správních obvodů) PNG
Změna počtu dokončených bytů v hlavním městě Praze mezi obdobími 2001-2010 a 2011-2020 (podle městských částí) PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.