Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2014


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2014 Excel PDF
Tab. K.2 Plochy osevů vybraných plodin podle krajů k 15. 9. 2014 Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.