Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2019


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů Excel PDF
Tab. K.2 Osevní plochy vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.