Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2018


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů ČR Excel PDF
Tab. K.2 Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů k 15. 9. 2018 Excel PDF
Tab. K.3 Odhad výnosu sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.