Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 3. čtvrtletí 2017


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů Excel PDF
Tab. K.2 Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.