Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 4. čtvrtletí 2020


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti v krajích ČR Excel PDF
Tab. K.2 Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF
Tab. K.3 Hektarové výnosy sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 06.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.