Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2016


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů ČR Excel PDF
Tab. K.2 Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.