Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2017


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů Excel PDF
Tab. K.2 Plochy osevů vybraných plodin podle krajů k 31. 5. 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.